Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Các thành tựu đạt được

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đã được tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố, Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 29/CN-UBND ngày 22/02/2008 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2008
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2010
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2011
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2012
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2013
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2014
 
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2015
 
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 01/07/2017 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
2016
 
Tập thể Lao động xuất sắc
Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM
 
2. Hình thức khen thưởng:
 
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2010
Huân chương lao động hạng III
Quyết định số 2033/QĐ/CTN ngày 23/11/2010 của Chủ tịch nước
2007
Bằng khen Thủ tướng
Quyết định 1615/QĐ-TTg ngày 27/11/2007 của Thủ tướng chính phủ
2010
Bằng khen Bộ Y tế
Quyết định số 477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011 của Bộ Y tế
2011
Bằng khen Bộ Y tế
Quyết định số 559/QĐ-BYT ngày 22/02/2012 của Bộ Y tế
2006
Bằng khen UBND Tp. HCM
Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/02/2007 của UBND Tp. HCM
2006
Bằng khen UBND Tp. HCM
Quyết định 5286/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBND Tp. HCM
2009
Bằng khen UBND Tp. HCM
Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 25/02/2010 của UBND Tp. HCM
2011
Bằng khen UBND Tp. HCM
Quyết định số 5134/QĐ-UBND  ngày 26/10/2011 của UBND Tp. HCM
2011
Bằng khen UBND Tp. HCM
Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND Tp. HCM
2013
Bằng khen UBND Tp. HCM
Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND Tp. HCM
2008
Giấy khen Sở Y tế
Quyết định số 212/QĐ-SYT ngày 26/02/2009 của Sở Y tế