Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 

I. Quá trình hình thành:

 

II. Biên chế và trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tổng nhân sự của phòng hiện tại là 39 người.

Cn: Võ Văn Dũng - Trưởng phòng HC-QT

Cn. Vũ Xuân Hải - Phó Trưởng phòng HC-QT  

Số điện thoại liên hệ:  02713.717.861
Fax: 02713.717.860
III. Chức năng nhiệm vụ:
1. Công tác tổ chức:
a. Nhiệm vụ:
 
1. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
2. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.
3. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
4. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
5. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xem xét giải quyết.
b. Tổ chức:
- Các bộ phận:
 
- Bảo vệ chính trị nội bộ:
2. Công tác hành chính:
a. Nhiệm vụ:
1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và công văn đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.
6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
7. Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
8. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.
10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp ( vườn hoa, cây cảnh ), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong toàn Bệnh viện.
11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.
12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.
13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.
14. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
b. Tổ chức:
 Gồm các bộ phận:
- Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.
- Tiếp khách.
- Trang thiết bị Y tế.
- Cung ứng vật tư thông dụng.
- Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.
- Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.
- Bảo vệ trật tự trị an.