Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

I. Quá trình hình thành:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo Quyết định số 99 /QĐ-NA  ngày 01  tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái.

II. Biên chế và trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tổng nhân sự tại khoa hiện nay là  10 người.

Cn. Phùng Xuân Thịnh –  Phó Trưởng khoa

Số điện thoại liên hệ: 02713.605.714

III. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Sở Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Xét nghiệm và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.  

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

d. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà ngườibệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

đ. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

e. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

g. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

h. Tham gia cùng Khoa Xét nghiệm, Khoa Dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

i. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

j. Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên các bếp ăn, lưu, hủy mẫu đúng quy định.

k. Quản lý lò thiêu, lò đốt rác và hệ thống thu gom và xử lý nước thải.