Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Số điện thoại: 0271.6.550.555
Địa chỉ Email: congtacxahoi072016@gmail.com
I. Lịch sử thành lập:
Phòng Công tác xã hội - Tiền thân là Tổ tư vấn thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp trước đây;  được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-NA, ngay14 tháng 7 năm 2016.
Với khẩu hiệu “Khi bạn khó, có chúng tôi” ngay sau khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc bệnh viện, các bệnh viện tuyến thành phố - Sở - Ngành Phòng CTXH ngày càng hoàn thiện hơn về trang thiết bị, nhân lực chuyên ngành để phục vụ và hỗ trợ cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, nhà hảo tâm có nhu cầu từ thiện, trợ giúpbệnh viện cũng như các cơ sở đào tạo nghề Công tác xã hội, đặc biệt là Công tác xã hội trong y tế.
II. Cơ cấu tổ chức hiện tại:
- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Tiến
- Phó Trưởng phòng: CN Bùi Văn Tiến
- Tổng số cán bộ viên chức của phòng: 07, trong đó: có 05 nữ và 02 năm. 01ThS. 06:CN đại học; Có 03 đảng viên. 
III. Chức năng, nhiệm vụ (theo Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công tác xã hội của bệnh viện):
1.Chức năng:
Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, thực hiện các chương trình, hoạt động tư vấn, tham vấn, TT – GDSK, mô hình vui chơi giải trí để hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh;
Hỗ trợ cho nhân viên y tế trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh, tham gia phát triển các chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng;
Tổ chức các sự kiện, phong trào; thông tin; đối ngoại; hành chính – văn phòng, tổng hợp và quản trị, thiết bị trong phòng.
Tham mưu và làm đầu mối cho Giám đốc trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân với các cán bộ, nhân viên y tế.
2. Nhiệm vụ:
1.Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:
- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;
- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;
- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;
- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);
- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;
3. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
- Xây dựng kế hoạch truyền thông GDSK cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;
- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;
- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.
4. Vận động tiếp nhận tài trợ:Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
5. Hỗ trợ nhân viên y tế:
- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;
- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
6. Đào tạo, bồi dưỡng:
- Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;
- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
7. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
8. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).
9.Thực hiện các công tác hành chính.
10.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.
IV. Thành tích đã đạt được:
- Tặng Băng Khen Phòng Công Tác Xã Hội Bệnh Viện Nhân Ái đã có thành tích xuất sắc 02 năm liên tục 2017,2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đạt Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2017, 2018, 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tập thể lao động tiên tiến năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 của Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái.
- Giấy khen Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân Ái đã có thành tích xuất sắc tổ chức hoạt động kỉ niệm Ngày Công tác xã hội năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
V. Hướng phát triển trong thời gian tới:
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc, hỗ trợ nhân viên y tế và các nhiệm vụ được giao;
- Cán bộ viên chức của Phòng luôn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm nhân lực có trình độ phù hợp; tham gia phát triển các chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng;Tổ chức các sự kiện, phong trào; thông tin;
- Tiếp tục là đầu mối cho Giám đốc trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân với các cán bộ, nhân viên y tế.
- Hướng tới đạt kết quả cao  hơn nữa cho sự hài lòng của người bệnh;
- Tăng cường đổi mới các hoạt động vui chơi giải trí cho bệnh nhân và tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp bệnh nhân có niềm vui về tinh thần, ổn định tâm lý điều trị.