Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

KHOA DƯỢC

 

KHOA DƯỢC

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

   Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-NA của Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái ngày 24 tháng 12 năm 2008, hoạt động theo quy chế Bệnh viện và quy chế của Khoa Dược.

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

-         Tổng số CBVC Khoa Dược: 08

-         Trong đó:

+ DSĐH: Nguyễn Cao Cường – Trưởng khoa

+ DSCĐ: Nguyễn Viết Thiện –Phó trưởng khoa

+ DSCĐ: 03

+ DSTH: 03

Khoa Dược có các bộ phận sau:

1. Nghiệp vụ dược.

2. Dược lâm sàng, thông tin thuốc

3. Kho và cấp phát.

4. Thống kê dược

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1.Chức năng:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kip thời thuốc có chất lượng và tư vấn giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch cung ứng thuốc, vật tư hóa chất đảm bảo số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác.

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

- Thực hiện công tác Dược lâm sàng thông tin tư vấn sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng phụ không mong muốc của thuốc.

- Quản lý theo dõi việc thực hiện các Quy định chuyên môn về dược tại các Khoa trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các Khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng  kháng sinh trong Bệnh viện.

- Phối hơp với đơn vị thông tin thuốc, Hội đồng thuốc và điều trị tổ chức thông tin, tư vấn sử dụng thuốc cho các Y, Bác sỹ, Điều dưỡng trong Bệnh viện.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Thực hiệc cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra báo cáo về thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

         IV. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

      - Đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao đạt chất lượng, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu điều trị.

      - Chuẩn hóa các quy trình hoạt động của khoa dược theo quy trình quản lý chất lượng.

     - Triển khai công tác thông tin thuốc – dược lâm sàng trong bệnh viện.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng danh mục thuốc tại bệnh viện dựa trên đánh giá phân tích VEN/ABC nhằm cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí điều trị và thời gian điều trị cho bệnh nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bệnh viện. 

- Tổ chức mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao - hóa chất theo đúng luật đấu thầu, trong năm đã đáp ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ điều trị không để xẩy ra thiếu thuốc, vật tư, hóa chất.

- Báo cáo kịp thời các phản ứng có hại của thuốc(ADR) tới Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

- Dược sĩ trong khoa xuống trực tiếp các Khoa lâm sàng hướng dẫn về công tác dược chính nhằm bảo quản, quản lí thuốc hiệu quả tránh nhầm lẫn, như xây dựng “danh mục thuốc cảnh báo cao”, “danh mục thuốc nhìn giống nhau đọc giống nhau” và phổ biến tới các Y, Bác sĩ, Điều dưỡng biết thông qua bằng cách in ấn hình ảnh dán và phổ biến tại khoa tránh tình trạng sử dụng nhầm thuốc gây ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân. Điều này được thể hiện trong thực tế  là trong năm qua không có trường hợp tai biến do nhầm lẫn sử dụng thuốc mà lỗi do các Dược sĩ, Bác sĩ, Điều dưỡng.

năm 2016 khoa Dược bệnh viện Nhân Ái đã được chủ tịch UBND Thành Phố Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI:

   Trong thời gian tới để phù hợp với tình hình mới, nhiệm vụ mới các thành viên trong khoa luôn phấn đấu học tập nâng cao trình độ, trao dồi chuyên môn từ đó làm nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    - Đẩy mạnh hoạt động thông tin thuốc cho bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân

    - Không ngừng hoàn thiện việc quản lý sử dụng thuốc an toàn, kinh tế, và hiệu quả.

Mục tiêu phấn đấu:

- Thành lập tổ dược lâm sàng chuyên trách để  việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thuốc đạt hiệu quả và an toàn.

 Slogan của khoa Dược:

"Dùng thuốc kịp thời, cả đời sống khỏe"