Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chỉ đạo chung, Giám đốc: BSCKII. Trần Kim Anh

Quản lý tổ: BSCKI. Nguyễn Phi Khanh

Nhân sự: 05

  - Chuyên trách: 02 nhân viên
  - Kiêm nhiệm: 03 nhân viên
  - Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện: 08 thành viên
  - Thành viên mạng quản lý chất lượng bệnh viện: 78 thành viên

Chức năng:

  • Là tổ chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện
  • Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt
  • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
  • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
  • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện
  • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
  • Thực hiện việc đánh giá tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế
  • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.