Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Tổ Quản lý chất lượng - Bệnh viện Nhân Ái được thành lập từ năm 2016 theo Quyết định số 198/QĐ-NA của bệnh viện Nhân Ái, trực thuộc Ban giám đốc có nhiệm vụ Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Cơ cấu tổ chức - nhân sự:
Chỉ đạo chung: Giám đốc BSCKII. Trần Kim Anh
Tổng số viên chức tại Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Nhân Ái là 6 nhân viên (chuyên trách 4 nhân viên; kiêm nhiệm 2 nhân viên) cụ thể:
- Tổ trưởng: Thạc sĩ Y tế công cộng Võ Thị Thu Thảo
- 1 Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, 1 Cử nhân Y tế công cộng, 1 Chuyên viên. Kiêm nhiệm (1 dược sĩ, 1 điều dưỡng)
Chức năng:
Là tổ chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện
Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện
Nhiệm vụ:
Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt
Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện
Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
Thực hiện việc đánh giá tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế
Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành.
Phối hợp với các khoa/phòng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.