Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

 

 


 

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

 
 
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA:
Khoa Dinh dưỡng là một trong số các khoa thuộc Bệnh viện Nhân Ái, được thành lập theo quyết định số 222/QĐ-NA của Giám đốc bệnh viện Nhân Ái, ngày 23/11/2015 và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 24/11/2015, tiền thân là Tổ Dinh dưỡng bệnh viện.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa: CN. Nguyễn Đình Cường
Điều dưỡng trưởng khoa: CN Nguyễn Hồng Hoa
- Tổng số CBVC khoa: 10
- Trong đó:
+ YTCC: 01
+ Cử nhân điều dưỡng: 04
+ Kỹ sư CNTP: 01
+ Cấp dưỡng: 04                                 
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1. Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
2. Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện.
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.
4. Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.
5. Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.
6. Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.
7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện.
8. Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.
9. Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
10. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.
 
SLOGAN: “DINH DƯỠNG TỐT LÀ NỀN TẢNG CUỘC SỐNG’’
 
IV. Những thành tích đạt được:
Từ khi thành lập đến nay, Khoa Dinh dưỡng đã đạt được những thành tích sau:
- Cung cấp suất ăn cho 100% bệnh nhân (bao gồm suất ăn bệnh lý) đang điều trị nội trú tại bệnh viện.
- Tham gia hội chẩn dinh dưỡng đối với bệnh nhân có bệnh lý nặng có vấn đề về dinh dưỡng (suy dinh dưỡng hay béo phì).
- Tổ chức giáo dục truyền thông dinh dưỡng cho bệnh nhân tại các khoa lâm sàng.
- Thực hiện nghiên cứu và triển khai 02 đề tài “Đánh giá trình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái năm 2017 bằng phương pháp SGA, MUAC, Albumin” và “Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại về việc cung cấp suất ăn tại bệnh viện Nhân Ái năm 2019”
- Đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc năm 2019, 2020, 2021.
V. Hướng phát triển trong thời gian tới:
Tầm quan trọng của dinh dưỡng trong bệnh viện ngày càng được chú trọng, ngành y tế đang dần đẩy mạnh sự cần thiết của dinh dưỡng trong điều trị, tạo cơ hội trong việc phát triển hơn nữa dinh dưỡng trong bệnh viện, sẽ có nhiều nghiên cứu mới về dinh dưỡng.
Cung cấp suất ăn cho 100% bệnh nhân (bao gồm suất ăn bệnh lý) đang điều trị nội trú tại bệnh viện.
Tham gia hội chẩn dinh dưỡng đối với bệnh nhân có bệnh lý nặng có vấn đề về dinh dưỡng (suy dinh dưỡng hay béo phì).
Nghiên cứu và xây dựng thêm nhiều chế độ ăn bệnh lý mới cho bệnh nhân.
Truyền thông dinh dưỡng nhiều hơn nữa để nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người bệnh.
Xây dựng và phát triển mạng lưới dinh dưỡng trong bệnh viện giúp cho việc trao đổi kiến thức về dinh dưỡng dễ dàng, thuận lợi hơn.