Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
I. Lịch sử hình thành lập tổ:
 
Tổ Công Nghệ Thông Tin được thành lập theo Quyết định: 220/QĐ-NA của Giám đốc bệnh viện Nhân Ái, ngày 11 tháng 7 năm 2022.
 
II. Cơ cấu tổ chức hiện tại:
 
Nhân sự:
Tổ trưởng: Trần Nam Sơn
Tổng số viên chức: 6 người, trong đó:
+ Đại học CNTT: 03
+ Cao đẳng CNTT: 01
+ Trung cấp CNTT: 02
 
III. Chức năng nhiệm vụ:
 
     Xây dựng, triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của bệnh viện: Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT theo kế hoạch đã được phê duyệt.
      Hướng dẫn ứng dụng CNTT vào các hoạt động của bệnh viện cho CBVC.
      Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiểu quả của hệ thống mạng LAN, Internet, hệ thống website, thư điện tử,… Đảm bảo việc kết nối thông tin giữa bệnh viện với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
       Nâng cấp, hoàn thành mạng máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm hệ thống, phần mềm nghiệp vụ và quy trình thông tin đảm bảo cho việc duy trì trao đổi thông tin thông suốt, an toàn, bải vệ bí mật cho Bệnh viện.
       Tư vấn, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin bệnh viện.
      Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn cập nhật thông tin về quản lý, sử dụng liên quan đến CNTT để duy trì hoạt động đảm bảo vận hành thông suốt.
 
IV. Những thành tích đạt được:
 
V. Hướng phát triển trong thời gian tới:
 
      1. Mạng lưới kết nối và viễn thông: Xây dựng hạ tầng mạng lưới kết nối và viễn thông ổn định và mạnh mẽ là yếu tố cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả công việc và giao tiếp. Hệ thống mạng lưới nâng cao sẽ giúp kết nối thông tin giữa các đơn vị trong bệnh viện và giúp cải thiện ß
     2. Hệ thống thông tin y tế và quản lý hồ sơ bệnh án: Triển khai và tối ưu hóa hệ thống thông tin y tế sẽ giúp quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, theo dõi tiến trình điều trị và chia sẻ thông tin giữa các phòng ban và bác sĩ. Điều này đảm bảo thông tin bệnh nhân được lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế.
     3. Ứng dụng di động và dịch vụ y tế từ xa: Sử dụng ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ y tế từ xa và cung cấp thông tin y tế cho cộng đồng là một xu hướng quan trọng. Việc phát triển các ứng dụng di động dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu giúp tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế và giúp bệnh viện tối ưu hóa việc quản lý thông tin y tế.
     4. An ninh thông tin và bảo mật: Bảo mật thông tin y tế là một trong những yếu tố cơ bản không thể thiếu. Các tổ chức CNTT cần đảm bảo mạng lưới và hệ thống thông tin y tế được bảo vệ chặt chẽ trước các cuộc tấn công mạng và việc truy cập trái phép. Đồng thời, đào tạo nhân viên về an ninh thông tin là rất quan trọng để ngăn chặn các rủi ro bảo mật.
    5. Kết nối và tăng cường đào tạo CNTT: Để đạt được những tiến bộ trong CNTT trong bệnh viện, việc kết nối và tăng cường đào tạo cho nhân viên là vô cùng quan trọng. Bệnh viện cần thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận và đảm bảo rằng nhân viên có đủ kỹ năng và kiến thức để sử dụng các công nghệ CNTT một cách hiệu quả.
Những hướng phát triển trên sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện, đồng thời tăng cường quản lý thông tin và sự an toàn về bảo mật dữ liệu y tế.