Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2020

 Ngày 22/6/2020

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2020

       Nhằm đẩy mạnh chất lượng công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, nhân viên; Được sự chấp thuận của Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bù gia mập, sự hỗ trợ của Đoàn KT-QP 778, sáng 15/6/2020, tại hội trường B, bệnh viện Nhân Ái tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 cho 64 CBNV – chiến sĩ: bệnh viện Nhân Ái, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú văn, Đoàn KTQP 778.

       Dự lễ khai mạc có Đ/c Thượng tá Nguyễn Duy Dương – Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Đoàn KT-QP 778 - Quân khu 7; Thầy thuốc ưu tú  BsCKII Trần Kim Anh – Bí thư đảng ủy – Giám đốc bệnh viện Nhân Ái; đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện; các báo viên tham gia giảng dạy cùng 64 quần chúng ưu tú tham gia lớp dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020. 

      Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện Nhân Ái luôn xác định việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển Đảng. Vì vậy, công tác phát triển, bồi dưỡng đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động luôn được quan tâm.

Bs.CKII Trần Kim Anh – Bí thư đảng ủy – Giám đốc bệnh viện Nhân Ái

phát biểu chỉ đaọ lớp học

       Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, BsCKII Trần Kim Anh đã đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi CBNV phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 mở ra, không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp CBNV trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình CBNV thực hiện công tác tại cơ sở.  

       Trong thời gian học tập, CBNV sẽ được học các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, CBNV đáp ứng tốt các yêu cầu về quy chế, nội dung học tập và hoàn thành tốt bài thu hoạch sẽ được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành khoá học lớp nhận thức về Đảng.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Duy Dương – Bí thư Đảng ủy  Chính ủy Đoàn KT-QP 778 - Quân khu 7 phát biểu khai mạc và thông qua chương trình nội dung học.

      Lớp bồi dưỡng dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 15/6 - 19/16/2020

Tin. CN. Hữu Tiến