Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Thông tin khoa học

              Sáng ngày 05/8/2014 tại hội trường BGĐ bệnh viện Nhân Ái đã tổ chức họp hội đồng khoa học công nghệ để xét duyệt đề cương nghiên cứu năm 2014 – 2015 và nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 dưới sự chủ trì của BS.CK1. Trần Kim Anh. PGĐ bệnh viện.

A.    Phần xét duyệt đề cương của 2 đề tài cấp cơ sở

Đề tài 1: Do Ths Phan Thanh Vũ làm chủ nhiệm, tên đề tài:  Khảo sát kiến thức và hành vi tình dục an toàn ở người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái, với mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ kiến thức, hành vi đúng về an toàn tình dục và các mối liên quan của người nhiễm HIV/AIDS điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. Qua phân tích, đóng góp ý kiến. Hội đồng đã tiến hành chấm điểm. Kết quả đề cương của tài đạt yêu cầu và hội đồng chấp thuận cho tiến hành nghiên cứu.

Đề tài 2: Do TTƯT.BS. Nguyễn Thành Long & Cn Lê Văn Học đồng chủ nhiệm, tên đề tài: Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV tại bệnh viện Nhân Ái, năm 2014, mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định các yều tố liên quan đến điểm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV tại bệnh viện Nhân Ái theo thời gian. Qua phân tích, đóng góp ý kiến. Hội đồng đã tiến hành chấm điểm. Kết quả đề cương của đề tài đạt yêu cầu và hội đồng chấp thuận cho tiến hành nghiên cứu.

B.     Phần báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Chủ nhiệm đề tài là TTƯT.BS. Nguyễn Thành Long, Cn Lê Văn Học & cộng sự là các viên chức y tế đang công tác tại bệnh viện. Hội đồng đã nghe Cn. Lê Văn Học đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu đề tài: Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành trong phòng ngừa, phát hiện bệnh lao ở bệnh nhân lao/HIV-AIDS tại bệnh viện Nhân Ái, năm 2014, mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Mô tả sự hiểu biết và các yếu tố liên quan về bệnh lao ở những bệnh nhân lao/HIV-AIDS điều trị tại bệnh viện Nhân Ái, năm 2014. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy:

- Tỉ lệ bệnh nhân lao/HIV-AIDS: ở độ tuổi từ 18 đến 45 chiếm 90,9%; bệnh nhân nam chiếm 79,1%; bệnh nhân có trình độ học vấn ≤ cấp 2 chiếm 80,6%, thời gian điều trị bệnh lao trên 2 tháng chiếm ưu thế 80,6%.

 - Tỉ lệ bệnh nhân có kiến thức chung đúng về phòng ngừa lây nhiễm và phát hiện bệnh lao chiếm 70,1%.

- Tỉ lệ bệnh nhân có thực hành chung đúng  về phòng ngừa lây nhiễm và phát hiện bệnh lao chiếm 73,1%.

- Tỉ lệ bệnh nhân có thái độ chung đúng về phòng ngừa lây nhiễm và phát hiện bệnh lao chiếm 76,1%.  

- Nguồn cung cấp thông tin trong phòng ngừa, phát hiện bệnh lao mà người bệnh tiếp cận được trong: Phương tiện truyền thông nghe, nhìn chiếm 80,5%; gia đình, bạn bè, hàng xóm chiếm 61,2%, cán bộ y tế với tỉ lệ 58,2% và cộng tác viên y tế tại địa phương là 29,8%.

- Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức chung đúng và thực hành chung đúng trong phòng ngừa, phát hiện bệnh lao ở bệnh nhân lao/HIV-AHDS đang điều trị tại bệnh viện với (p = 0,32>0,05; PR = 1,76; KTC 95%: 0,46-6,27).

Qua phân tích, đóng góp ý kiến. Hội đồng đã tiến hành chấm điểm và kết luận. Kết quả đề tài đạt yêu cầu theo đúng tiến độ, mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm tạo ra của đề tài.

Dự định nội dung của đề tài nghiên cứu sẽ đăng một bài báo trên Tạp chí Y học Thực hành của Bộ Y tế Việt Nam.                             

                                                                                         Cn. Lê Văn Học – TP.Điều dưỡng