Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÔNG BÁO

 Ngày 17/03/2020

 

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÔNG BÁO

      Nhằm góp phần phòng chống dịch Covid -19 tại công sở. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chỉnh phủ về thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Kể từ ngày 16/3/2020, đề nghị KHÁCH, BỆNH NHÂN, THÂN NHÂN BỆNH NHÂN đến liên hệ công tác phải đeo KHẨU TRANG trước khi vào Văn phòng đại diện và vào Bệnh viện Nhân Ái.

      Bệnh viện tạm thời không giải quyết thăm gặp đối với bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện (Trừ các trường hợp bệnh nhân yếu, tiên lượng tử vong, bệnh viện sẽ liên hệ trực tiếp với gia đình phối hợp giải quyết, gia đình phải chịu sự giám sát, khai báo y tế theo quy định của ngành và bệnh viện.

 

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI RẤT MONG SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ