Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Hoạt động truyền thông và tổ chức vui chơi giành cho bệnh nhân chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)

 Ngày 31/8/2023

Hoà chung trong không khí tưng bừng Chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023), là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thực tiễn của Cách mạng tháng Tám, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
P.CTXH phối hợp với các khoa lâm sàng và Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động vui chơi cho bệnh nhân, truyền thông về ngày mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023) để bệnh nhân được ôn lại lịch sử truyền thống của Việt Nam ta, song song đó bệnh nhân được tham gia các trò chơi dân gian , được giao lưu karaoke …

 

Với những hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh cho bệnh nhân, qua đó bệnh nhân được giao lưu, trải nghiệm và chia sẻ, giúp bệnh nhân có tươi vui hơn, an tâm điều trị.
 
 
 
 
 
 Tin: CN. Phan Thị Thủy