Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Tài liệu “Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng”

 Tin bài: Ngày 17/7/2023

Căn cứ vào công căn số 5684/SYT-CNTT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế về việc tuyên truyền tài liệu Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng;  
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường mạng, Bệnh viện Nhân Ái TPHCM đăng tải nội dung hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông; qua đó tuyên truyền đến viên chức, người lao động của đơn vị, nội dung cụ thể như sau:
TẢI FILE TẠI ĐÂY: