Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Tập huấn triển khai thực hiện tiêu chí 5S tại bệnh viện Nhân Ái năm 2019

 8:14 Ngày 17/6/2019

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016.
Thực hiện Kế hoạch số78/KH-NA ngày 8/5/2019 của Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái về tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5S cho toàn bệnh viện.
Ngày 11/6/2019 tổ quản lý chất lượng tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5S cho toàn bệnh viện, tham dự tập huấn 150 CBNV tham gia.

Hình ảnh:

 

 
                               CN Đào Thị Hằng Tổ QLCL