Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

THỰC HIỆN MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO HÓA CHẤT NĂM 2020 ( lần 2)

Ngày 23/5/2020

THỰC HIỆN MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO HÓA CHẤT NĂM 2020 ( lần 2)
     Ngày 22/5/2020 vào lúc 14h00 phút Bệnh viện Nhân Ái tiến hành đóng và mở thầu gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất năm 2020 ( lần 2)”
      Thành phần tham dự gốm có: Đại diện bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Sự tham dự của Nhà thầu. Đã thực hiện kiểm tra niêm phong.
      Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan.
      Biên bản mở thầu: Biên bản mở thầu được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và Nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản được gửi cho nhà thầu tham dự thầu.
      Đại diện của Bên mời thầu ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu; thỏa thuận liên danh; bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu. Các bước đóng mở thầu tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

CN. Nguyễn Cao Cường – Khoa Dược