Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 2020

 8:23 Ngày 25/12/2020

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế và đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ KCB cũng như làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện, bệnh viện Nhân Ái đã thành lập đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện, tiến hành công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các khoa, phòng trong bệnh viện từ ngày 15/12/2020 đến ngày 23/12/2020, do BS.CKI Nguyễn Phi Khanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái - Phó đoàn cùng 13 thành viên trong đoàn đi kiểm tra.
Qua quá trình kiểm tra đánh giá, bệnh viện xác định các vấn đề ưu tiên và có giải pháp, lộ trình để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện trong năm tiếp theo.

 Một số hình ảnh công tác kiểm tra:

 
 
 
Tin: Cn. Phạm Hồng Thủy