Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Cơ Cấu Tổ Chức

1. Cơ cấu tổ chức:

Bệnh viện Nhân Ái thành phố Hồ Chí Minh có 294 Cán bộ viên chức.

Trong đó:  249  biên chế,  45  hợp đồng.

 

Biên chế

Hợp đồng

Tổng số

Sau Đại học

6

 

6

Đại học

61

2

63

Cao đẳng

14

 

14

Trung học

168

3

171

Sơ học

 

 

12

Nhân viên khác

 

40

49

 

TỔNG CỘNG

 

249

 

45

 

294

a) 06 phòng

1. Kế Hoạch Tổng Hợp

2. Tổ Chức – Cán bộ

3. Hành chính – Quản trị

4. Tài chính kế toán

5. Công tác xã hội

6. Điều dưỡng

b) 11 khoa

1. Khám bệnh Cấp cứu.

2. Nội 1

3. Nội 2

4. Nội 3 

5. Lao

6. Săn sóc đặc biệt.          

7. Điều trị Cắt cơn nghiện và Phục hồi chức năng

8. Dược

9. Xét nghiệm

10. Kiểm soát nhiễm khuẩn.

11. Dinh dưỡng tiết chế

c) Sơ đồ tổ chức: