Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Công Đoàn cơ sở

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN NHÂN ÁI

Đại hội Công đoàn cơ sở nhệm kỳ III ( 2020 - 2025 ) đã bầu ra 07 đ/c:
1. Ths Phan Thanh Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
2. CN.Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
3. Bs.CKI Nguyễn Văn Tuyên - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
4. ĐD. Hoàng Thị Thanh Tâm- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
5. Cn Vũ Văn Hiến - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
6. ĐD. Nguyễn Thị Thành - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn - Trưởng ban Nữ công CĐCS
7. CN Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhân Ái đã xây dựng được mối quan hệ tốt giữa Công đoàn với Cấp ủy, Chính quyền, Đoàn thanh niên trong công tác vận động, giáo dục Công nhân viên chức, Lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí Tổ trưởng ( phó ) các tổ Công đoàn nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và vận dụng tốt vào thực tế công tác.
Phân công các Ủy viên phụ trách từng mảng hoạt động,từng Tổ Công đoàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên Công đoàn nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của người lao động, qua đó xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong từng Tổ Công đoàn để đi đến thống nhất trong toàn đơn vị.
Họp định kỳ hàng tháng một lần với các Tổ trưởng ( phó ) các Tổ Công đoàn để nắm tình hình và phổ biến các chế độ, chính sách đến đừng Đoàn viên. Tham gia xây dựng quy chế dân chủ trong Bệnh viện, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Công nhân viên chức Lao động.
Phát động phong trào " Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với phong trào cải cách chính trị tại đơn vị.
Phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác và thực hiện đúng theo quy tắc ứng xử của Cán bộ ngành Y tế.
Tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi vận động nhân các ngày lễ lớn trong năm.
Nhờ sự đoàn kết thống nhất mà Ban chấp hành Công đoàn nhiều năm liền đạt Danh hiệu " Công đoàn xuất sắc toàn diện"
Mục tiêu lớn nhất mà Ban chấp hành Công đoàn quan tâm là giáo dục Y đức và chăm lo toàn diện về mọi mặt cho CBVC - Lao động nhằm xây dựng Bệnh viện Nhân Ái thành cơ sở văn minh, y đức và hiện đại.