Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Người phát ngôn

 

 

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
Họ tên: Trần Kim Anh
Chức vụ: Giám đốc
Người được giao nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên:
Họ tên: Nguyễn Hữu Tiến
Chức vụ: Trưởng phòng Công tác xã hội
Số điện thoại: 0985279548
Địa chỉ email: nguyenhuutien04@gmail.com