Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

20 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC CHO CBNYT TẠI BVNA 2024

 Đăng tin: Ngày 19/01/2024

20 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI 2024.pdf