Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024

 Đăng bài: Ngày 26/6/2024

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở y tế Tp. Hồ Chí Minh,ngày 26.6.2024 Đảng viên Đảng bộ bệnh viện Nhân Ái tham dự Hội nghị trực tuyến, chuyên đề "Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật đất đai (sửa đổi) năm 2024". Do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1-8, trong đó đáng chú ý 5 điểm mới là: hoàn thiện quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất; minh bạch quy hoạch sử dụng đất; quy định chặt chẽ hơn về thu hồi đất; minh bạch chính sách tài chính đất đai và không phân biệt thành phần khi tiếp cận đất đai.  
Qua hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt những điểm mới của Luật Đất đai 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua vào ngày 18/01/2024, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2025, một số điều khoản có hiệu lực thi hành trong năm 2024 (Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian có hiệu lực toàn bộ Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 01/7/2024). Luật Đất đai mới có 16 Chương, 260 Điều (tăng 48 Điều so với Luật Đất đai 2013); được xác định là đạo luật quan trọng, có mối quan hệ với nhiều quy định của hệ thống pháp luật nước ta; nội dung luật có nhiều điểm mới, tháo gỡ được nhiều vướng mắc thực tiễn đặt ra mà Luật Đất đai 2013 và hệ thống văn bản pháp luật đất đai hiện hành chưa giải quyết được. Luật phân cấp mạnh cho chính quyền cấp huyện, nhất là trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác định giá đất... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững...

Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể đảng viên; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tố chức và Nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Sau hội nghị các đảng viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh:

           Tin. ThS. H. Tiến – TP.CTXH, BV Nhân Ái