Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Hội Chữ Thập Đỏ

 

GIỚI THIỆU VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN NHÂN ÁI
Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định số: 91/QĐ-CTĐ ngày 30/8/2012 của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội chữ thập đỏ và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Ái.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Ái lần thứ II, nhiệm kỳ (2021-2026) đã bầu ra BCH Hội với 07 thành viên do BSCKII Nguyễn Đức Long làm chủ tịch và BSCKI Trầm Xuân Chánh làm phó chủ tịch và 05 ủy viên BCH. Với 326 hội viên là cán bộ nhân viên Bệnh viện tình nguyện đăng ký gia nhập Hội.
BAN CHẤP HÀNH HỘI CTĐ NHIỆM KỲ 2021-2026:
1. BsCKII. Nguyễn Đức Long                     Chủ tịch
2. BsCKI. Trầm Xuân Chánh                    Phó chủ tịch
3. Bs CKI. Lê Thanh Lâm                         UVBTT
4.Bs CKI. Nguyễn Văn Tuyên                   UVBCH
5. Ks. Hoàng Đình Sáng                           UVBCH
6. Cn. Trần Thị Nhàn                                 UVBCH
7. Cn. Bùi Văn Tiến                                   UVBCH
Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện sau khi thành lập đã từng bước kiện toàn và phát triển, sau hơn 10 năm chính thức đi vào hoạt động với 326 hội viên, các hoạt động của Hội tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no, hiểu được nghĩa cử cao đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong các năm qua, đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh …trên địa bàn bệnh viện trú đóng. Thực hiện tốt công tác vận động Hiến máu nhân đạo, vận động ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt với kết quả cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Ái đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân…  để dần trở thành chỗ dựa tin cậy, một tổ chức chính cho công tác nhân đạo xã hội từ thiện hướng về cộng đồng nói chung và bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối, bệnh nhân Tâm thần/HIV, bệnh nhân Lao kháng thuốc tại Bệnh viện nói riêng.
CHỨC NĂNG CỦA HỘI
- Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện hoạt động nhân đạo theo Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam, nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội tập hợp CBVC - NLĐ, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính để làm công tác nhân đạo.
- Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.
NHIỆM VỤ CỦA HỘI
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh niên tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, Các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe  cộng đồng; vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người; sơ cứu ban đầu.
- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động xây dựng quỹ hoạt động Chữ thập đỏ; tham mưu Cấp ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện trong hoạt động nhân đạo; hợp tác về hoạt động nhân đạo.
CHỦ TỊCH HỘI CTĐ QUA CÁC THỜI KỲ:
BsCKI. Trầm Xuân Chánh – Từ năm 2012-2021