Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Đảng bộ Bệnh viện Nhân Ái

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN NHÂN ÁI
 
         Đảng bộ Bệnh viện Nhân Ái tiền thân là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ/TV ngày 13/02/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế. Tại thời điểm thành lập Chi bộ có 05 Đảng viên (Trong đó 04 Đảng viên chính thức và 01 Đảng viên dự bị ) do đồng chí Nguyễn Thành Long làm Bí thư. Trong quá trình hoạt động, số lượng Đảng viên phát triển dần hàng năm.
Với quyết tâm đoàn kết và thống nhất của Chi bộ, đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Bệnh viện nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện, các tổ chức đoàn thể hàng năm đều đạt vững mạnh, xuất sắc. Chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu " Trong sạch vững mạnh"
          Với những thành quả trên ngày 08 tháng 3 năm 2018 Đảng ủy sở Y tế đã có Quyết định số 192-QĐ/ĐU nâng cấp Chi bộ lên thành Đảng bộ cơ sở bệnh viện Nhân Ái trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; Ngày 28/02/2020 Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ IV – Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã bầu ra cấp ủy 05 đồng chí và Uy ban kiểm tra 03 đồng chí. Hiện nay tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ là 63đồng chí; Trong đó đảng viên chính thức: 59 đồng chí, đảng viên dự bị: 04 đồng chí.
I. Cấp ủy Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025:
1. Đ/c Trần Kim Anh                                         Bí thư
2. Phan Thanh Vũ                                            Phó bí thư
3. Đ/c Nguyễn Đức Long                                  Đảng ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thư Tình                                   Đảng ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Phí Khanh                                 Đảng ủy viên
II. UBKT đảng bộ bệnh viện Nhiệm kỳ 2020-2025:
1. Đ/c Phan Thanh Vũ                                       Chủ nhiệm UBKT
2. Đ/c Nguyễn Đức Long                                   P. Chủ nhiệm UBKT
3. Đ/c Nguyễn Hữu Tiến                                    Ủy viên UBKT
Bí thư qua các thời kỳ:
* 2006 đến 2015:                                     Đ/c Nguyễn Thành Long – BT Chi bộ
* 2015 đến 04/04/2018:                           Đ/c Phan Thanh Vũ – BT Chi bộ
* 04/04/2018 đến 2/2020:                        Đ/c Phan Thanh Vũ – BT Đảng bộ
* 2/2020  đến nay                                    Đ/c Trần Kim Anh
 
UBKT các thời kỳ:
- Nhiệm kỳ 2018-2020:
Đ/c Nguyễn Đức Long
* Đ/c Nguyễn Thư Tình
* Đ/c Nguyễn Hữu Tiến
 
III. Các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025:
1. Chi bộ 1:
Đ/c Võ Văn Dũng                                                 Bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Hiền                                            Phó bí thư
Đ/c Đới Thị Hoa                                                   Chi ủy viên
2. Chi bộ 2:
Đ/c Nguyễn Hữu Tiến                                          Bí thư
Đ/c Đào Thị Hằng                                                Phó bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Thành                                         Chi ủy viên
3. Chi bộ 3:
Đ/c Trầm Xuân Chánh                                          Bí thư
Đ/c Lê Thanh Lâm                                               Phó bí thư
Đ/c Vũ Thị Dịu                                                     Chi ủy viên
4. Chi bộ 4:
Đ/c Lê Văn Hạng                                                  Bí thư
                                                                      Phó bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Đức Giang                                 
Đ/c Hoàng Thị Thanh Tâm                                Chi ủy viên
 
Nhằm phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đảng bộ bệnh viện Nhân Ái quyết tâm đoàn kết một lòng xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.