Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Ban Giám Đốc

 

 

TỔ CHỨC BỆNH VIỆN - BAN GIÁM ĐỐC:

Hiện nay, Bệnh viện Nhân ÁI Tp. Hồ Chí Minh hoạt động dưới sự điều hành của Ban Giám Đốc gồm:

- Thầy thuốc ưu tú - Bs.CKII Trần Kim Anh: Giám Đốc

   03 phó Giám Đốc:

- Thạc sỹ Phan Thanh Vũ.  

- Bs CKII. Nguyễn Đức Long.
- Bs CKII. Nguyễn Phi Khanh.