Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

Cơ Cấu Tổ Chức

1. Cơ cấu tổ chức:
Bệnh viện Nhân Ái thành phố Hồ Chí Minh có 297 Cán bộ viên chức, người lao động.
Trong đó:  264  biên chế,  33  hợp đồng theo Nghị định 68/CP.
 
 
Biên chế
 
Hợp đồng
 
Tổng số
Sau Đại học
9
0
6
Đại học
91
0
91
Cao đẳng
12
0
12
Trung học
152
0
152
Sơ học
0
0
0
Nhân viên khác
 
33
33
 
 
TỔNG CỘNG
 
 
264
 
 
33
 
 
297
 
a) 06 phòng
1. Kế Hoạch Tổng Hợp
2. Tổ Chức Cán bộ
3. Hành chính Quản trị
4. Tài chính Kế toán
5. Công tác xã hội
6. Điều dưỡng
b) 11 khoa
1. Khám bệnh Cấp cứu.
2. Nội 1
3. Nội 2
4. Nội 3 
5. Lao
6. Săn sóc đặc biệt.          
7. Điều trị Cắt cơn nghiện và Phục hồi chức năng
8. Dược
9. Xét nghiệm
10. Kiểm soát nhiễm khuẩn.
11. Dinh dưỡng tiết chế