Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

KẾT QUẢ ĐOÀN SỞ Y TẾ TP.HCM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI NĂM 2023

 Ngày 26/4/2024

Thực hiện kế hoạch của Sở y tế về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023. Sáng ngày 24/4/2024, Đoàn kiểm tra số 1 của Sở y tế Tp. Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh vện Nhân Ái, năm 2023.
 
 
Tổ kiểm tra số 1 của Sở y tế cùng Ban Giám đốc, các thành viên của Bv Nhân Ái tham dự công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2023
 
Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn:
1. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:
- Tổng số tiêu chí áp dụng: 75/83
- Tổng số điểm đạt: 298 (Có nhân hệ số: 317)
- Điểm trung bình: 3,87
(Năm 2022: 3,84 – Năm 2021: 3,66 – Năm 2020: 3,64)
- Điểm trung bình theo các nhóm tiêu chí:
Phần A. Hướng đến người bệnh (15 tiêu chí): đạt 4,47 (năm 2022: 4,47)
Phần B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện (14 tiêu chí): đạt 4,21 (năm 2022: 4,14)
Phần C. Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí): đạt 3,6 (năm 2022: 3,6)
Phần D. Hoạt động cải tiến chất lượng (11 tiêu chí): đạt 4,18 (năm 2022: 4,18)
2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh (HLNB) và nhân viên y tế (Đoàn Sở Y tế khảo sát vào sáng 24/4/2024):
- Điểm HLNB nội trú: 4,82/[1-5], tỉ lệ hài lòng 97,37%
- Điểm hài lòng của nhân viên: 4,7/[1-5], tỉ lệ hài lòng 98,23%
Thay mặt Tổ kiểm tra số 1, TS.BS. Ngô Ngọc Quang Minh – PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phát biểu ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, công tác cải tiến chất lượng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong thời gian sắp tới bệnh viện cần chú trọng hơn nữa trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, triển khai thực hiện các danh mục chuyên môn kỹ thuật.
 
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi kiểm tra, đánh giá:
 
 
TS.BS. Ngô Ngọc Quang Minh – PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đại diện Đoàn kiểm tra số 1 phát biểu kết luận công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng.
 
 
 
Tin. ThS. T. Thảo – Tổ QLCL