Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 48 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975– 30/4/2023 ) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Ngày 28/4/2023

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đồng thời tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Đồng thời bồi dưỡng phát huy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Và ngay trong niềm vui ấy, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 hàng năm đã trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngày 28/4/2023 Bệnh viện Nhân Ái tổ chức các hoạt động dành cho bệnh nhân đang chăm sóc và điều trị. Mở đầu cho các hoạt động kỉ niệm ngày thống nhất đất nước đó là xem chiếu phim tư liệu, giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, tham gia hội thi rung chuông vàng, và nhiều hoạt động tuyên truyền đến CBNV,tìm hiểu về lịch sử dân tộc nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hình ảnh 1 : Bệnh nhân tham gia trả lời câu hỏi thi ruông chuông vàng

Hình ảnh 2: Bệnh nhân tham gia trò chơi dân gian tại buổi giao lưu 
 

 CN. Nguyễn Thị Lan – P.CTXH