Bệnh viện Nhân Ái được thành lập theo Quyết định: 4856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y Tế.       Nâng tầm y đức, dấn thân vì cộng đồng.       Bệnh nhân AIDS đến với bệnh viện sẽ được chăm sóc, điều trị hoàn toàn miễn phí.
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI
NHAN AI

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2023)

 Ngày 19/5/2023

Chào mừng kỷ niện 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Ban giám đốc cùng toàn thể Đảng viên và CBNV Bệnh viện Nhân Ái cùng chung sức triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, gợi lại cho mỗi Đảng viên và CBNV cái nhìn đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Bác để học tập và làm theo tư thưởng, đạo đức, phong cách của Người thông qua nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong các buổi sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc đến toàn thể đảng viên, tuyên truyền trong các buổi giao ban khoa, phòng, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, tổ chức cho bệnh nhân giao lưu văn  nghệ, xem video nói về cuộc đời, sự nghiệp của Người và tổ chức thi hái hoa dân chủ với các nội dung về cuộc đời Bác, hành trình 30 năm ra đi tìm đường cứu nước với lối sống giản dị gần gũi với nhân dân.
Hình ảnh 1: Bệnh nhân được hướng dẫn thể lệ thi hái hoa dân chủ
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách lối sống của Người - là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.
Tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Namtrung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người ;sống có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần quốc tế trong sáng”.
Phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ thể hiện “Phong cách tư duy; Phong cách làm việc; Phong cách lãnh đạo; Phong cách diễn đạt; Phong cách ứng xử; Phong cách sinh hoạt”.
Hình ảnh 2: Bệnh nhân tham gia trả lời các câu hỏi hái hoa dân chủ
 
Cn. Nguyễn Thị Lan - CTXH